Bouwkompaan is een onafhankelijk ingenieursbureau, betrokken bij het ontwikkelen, realiseren, gebruiken én beheren van gebieden en gebouwen. Tot onze opdrachtgevers behoren overheden, partijen in zowel het commercieel als het maatschappelijk vastgoed en particulieren. Voor deze opdrachtgevers is Bouwkompaan een betrouwbare, realistische doch ambitieuze partner, deskundig op het gebied van uiteenlopende bouw-, huisvestings- en vastgoedvraagstukken.

Bouwkompaan gelooft  in een brede aanpak en heeft de bekwaamheid en de capaciteit om projecten vanaf de initiatieffase tot ná de oplevering te begeleiden. Om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen, zijn wij een compleet team van bouwkundig ingenieurs, managers en adviseurs. De organisatie is laagdrempelig en transparant, een heldere werkwijze en open communicatie zijn belangrijke gemeengoederen van het bedrijf. Met een veelzijdige groep van enthousiaste medewerkers en een optimale open werkomgeving is Bouwkompaan een unieke meerwaarde voor opdrachtgevers in ieder bouwproces.
Bouwkompaan
Overleek 4
1671 GD Medemblik

Tel 0227 - 51 3006
info@bouwkompaan.nl
Ontwerp en realisatie: Tmpldesign